Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 293/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 225/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 342/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie umorzenia należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 204/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 177/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 753/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Sz 889/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SO/Rz 8/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-06-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 69/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 106/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   6