Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 308/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 66/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 231/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej

II SA/Sz 638/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Sz 611/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego

II SA/Sz 1302/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego