Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 179/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umorzenia należności powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Ke 1052/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane

IV SA/Wr 487/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 1452/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 1096/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej

III SA/Kr 1193/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 792/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 1125/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 500/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OW 20/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J.K. o umorzenie lub rozłożenie na raty należności wypłaconych z tytułu zaliczki alimentacyjnej osobie uprawnionej
1   Następne >   3