Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 500/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 449/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1701/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-31

skarg K. B. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego skargi oddala.

III SA/Kr 336/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-13

skarg S. B. na decyzje SKO w przedmiocie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego skargi oddala.

III SA/Kr 834/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1193/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 435/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego