Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 487/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 151/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności powstałych z tytułu zaliczki alimentacyjnej wypłaconej na rzecz osób uprawnionych