Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 449/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 733/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

III SA/Kr 435/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego