Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1313/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

III SA/Kr 239/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia

III SA/Kr 1301/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązanie do ich zwrotu

III SA/Kr 1303/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązanie do ich zwrotu

III SA/Kr 1302/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązanie do ich zwrotu