Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 123/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

IV SA/Po 28/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 905/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

II SA/Po 303/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

II SA/Po 276/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

II SA/Po 483/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

IV SA/Po 437/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 283/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 685/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 413/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   6