Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 343/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 416/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 380/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W., w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego uznania za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych, , ,

IV SA/Wr 472/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 526/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłacanej zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 556/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zaliczek alimentacyjnych

IV SA/Wr 128/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 591/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 142/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 126/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   +2   5