Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 349/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia prawa do zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 350/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia prawa do zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 487/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 130/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 710/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 90/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 343/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 132/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 806/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 129/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   3