Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 170/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Sz 230/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1312/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego I

II SA/Sz 411/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności

II SA/Sz 137/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia obowiązku zwrotu należności przez dłużnika alimentacyjnego

II SA/Sz 343/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej prawo do zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 54/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczenia alimentacyjnego