Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X
  • Skarżony

II GPP 2/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-28

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 273/05 w sprawie ze skargi na postanowienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji dotyczącej odmowy umorzenia należności wobec funduszu alimentacyjnego