Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 250/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 679/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bd 514/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych