Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 177/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 753/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Po 773/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Lesznie w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OW 121/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku K. B. w sprawie umorzenia należności, z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 750/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 699/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 772/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności wypłaconych tytułem zaliczek alimentacyjnych