Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Ke 44/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 1154/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OSK 1424/06 - Wyrok NSA z 2007-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania

I OSK 1559/06 - Wyrok NSA z 2007-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 1205/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 1168/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 864/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 81/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 217/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie przyznania zaliczki alimentacyjnej

II SA/Go 85/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego
1   Następne >   3