Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I SA/Wa 175/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 190/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Go 524/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 299/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 550/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Gd 488/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO . w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Gd 490/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Gd 545/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Gd 614/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Gd 731/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
1   Następne >   +2   +5   +10   16