Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 1165/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta z dnia [...] r. Nr [...]

IV SA/Gl 110/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 220/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej I

IV SA/Gl 85/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 312/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.