Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 299/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 94/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 93/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Wr 17/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla decyzję I i II instancji.

II SA/Gd 486/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 105/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 319/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania zaliczki alimentacyjnej