Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 550/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Gd 731/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

IV SA/Gl 771/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 782/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 784/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 793/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 770/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 434/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zadłużenia z tytułu zaliczek alimentacyjnych

II SA/Lu 742/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia środka odwoławczego w sprawie dotyczącej zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 768/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   +2   4