Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 308/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Sz 66/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 791/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

II SA/Op 172/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 1009/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 413/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 444/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 550/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia dłużnikowi alimentacyjnemu należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej

I OSK 2543/12 - Wyrok NSA z 2013-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Skierniewicach w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 1100/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   4