Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 362/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia.

IV SA/Gl 589/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 380/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W., w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego uznania za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych, , ,

II SA/Sz 1006/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Gl 807/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1224/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 276/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

III SA/Kr 469/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 973/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 557/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   4