Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Ol 141/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1/

II SA/Rz 1178/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 1017/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 171/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Sz 821/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 451/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 327/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego 1/

II SA/Sz 1335/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 699/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

IV SA/Wr 505/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie uznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego za świadczenie nienależnie pobrane
1   Następne >   +2   4