Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Rz 1023/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego są nienależnie pobranymi i zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

III SA/Kr 1242/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 413/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Ol 250/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 854/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz jego zwrotu

II SA/Bd 538/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego

I OSK 926/17 - Wyrok NSA z 2017-05-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gdańsku w przedmiocie zasiłku celowego na dożywianie w ramach programu rządowego

III SA/Kr 81/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 1674/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 1675/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   4