Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 1220/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami ustawowymi

III SA/Kr 670/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

III SA/Kr 109/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 113/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 75/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym

II SA/Sz 114/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz umorzenia odsetek

III SA/Kr 1570/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 445/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I OSK 2443/17 - Wyrok NSA z 2018-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 193/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   3