Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 90/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-17

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Marzenna Glabas po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 lutego 2020 r. sprawy ze sprzeciwu D. G. od decyzji SKO w przedmiocie odmowy umorzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 1212/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 1004/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. z ..., nr ... w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Rz 72/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconych wierzycielowi świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I OSK 1900/19 - Wyrok NSA z 2020-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie uznania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązania do ich zwrotu

I OSK 1901/19 - Wyrok NSA z 2020-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie uznania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązania do ich zwrotu

I OSK 1899/19 - Wyrok NSA z 2020-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie uznania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane oraz zobowiązania do ich zwrotu

II SA/Bk 158/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

I OSK 1777/18 - Wyrok NSA z 2020-01-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane

II SA/Rz 565/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   2