Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Bk 629/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego