Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 1701/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-31

skarg K. B. na decyzje SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego skargi oddala.