Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 445/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego