Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 349/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia prawa do zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 350/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia prawa do zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 487/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 415/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, która nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.