Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 90/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 343/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 341/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 342/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Lu 673/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 269/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 502/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 612/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego