Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Po 148/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

II SA/Po 136/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;

II SA/Po 421/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 401/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 473/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Po 721/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania świadczenia za nienależnie pobrane

IV SA/Po 558/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-10-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Prezydenta Miasta P. nr [...]