Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 180/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązania alimentacyjnego

III SA/Kr 321/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 831/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uznania za dłużnika uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych