Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 670/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uznania za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

III SA/Kr 109/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1570/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 445/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 193/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 1491/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego