Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 765/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia zaległych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych