Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 905/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

II SA/Po 303/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

II SA/Po 483/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

IV SA/Po 437/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 473/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

II SA/Po 906/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;