Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 472/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 473/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane i zobowiązania do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami