Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 905/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

II SA/Gd 777/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Lu 130/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 1390/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 303/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Pile w przedmiocie zwrotu należności i odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

II SA/Ol 1019/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 1020/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 472/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 571/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 483/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
1   Następne >   +2   6