Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1424/06 - Wyrok NSA z 2007-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie do ponownego rozpoznania

I OSK 534/08 - Wyrok NSA z 2009-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie przyznania zaliczki alimentacyjnej

I OSK 431/08 - Wyrok NSA z 2009-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

I OSK 1091/09 - Wyrok NSA z 2010-01-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

I OSK 987/10 - Wyrok NSA z 2010-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie przyznania świadczenia alimentacyjnego

I OSK 1326/11 - Wyrok NSA z 2012-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Zielonej Górze w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

I OSK 1426/11 - Wyrok NSA z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia zaległości alimentacyjnych

I OSK 922/10 - Wyrok NSA z 2010-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia obowiązku zwrotu świadczenia alimentacyjnego

I OSK 366/11 - Wyrok NSA z 2011-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia należności uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie do ponownego rozpoznania.

I OSK 2090/10 - Wyrok NSA z 2011-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   +2   5