Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OSK 244/08 - Wyrok NSA z 2008-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie umorzenia należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz zwrotu kwot wyegzekwowanych przez komornika i przekazanych wierzycielowi