Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I OSK 366/11 - Wyrok NSA z 2011-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia należności uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie do ponownego rozpoznania.

I OSK 2090/10 - Wyrok NSA z 2011-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego