Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 1390/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 571/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 366/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 493/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 281/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek

II SA/Łd 271/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 1391/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 1037/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 1046/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 549/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
1   Następne >   +2   6