Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 1390/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 571/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 1391/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 1111/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 1444/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 847/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu należności wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 915/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń wypłaconych funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 933/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. T. w przedmiocie zwrotu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 364/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu należnie wypłaconych tytułem świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Łd 688/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od kwoty należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   2