Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Bd 398/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego