Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Gd 1017/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Gd 323/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej

III SA/Gd 171/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Gd 777/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Gd 488/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO . w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Gd 490/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Gd 545/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Gd 614/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Gd 731/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

III SA/Gd 791/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego
1   Następne >   +2   4