Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gd 777/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Gd 44/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z ustawowymi odsetkami oraz z tytułu zaliczek alimentacyjnych

II SA/Gd 467/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Kolegium Odwoławczego w w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Prezydenta Miasta nr [...].

II SA/Gd 257/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Gd 225/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozłożenia na raty oraz umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Burmistrza [...].