Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 797/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 362/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia.

IV SA/Gl 589/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 177/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 451/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 807/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 190/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 299/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 550/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 755/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia należności powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku
1   Następne >   +2   +5   +10   14