Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 362/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia.

IV SA/Gl 589/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 807/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 242/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 580/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 705/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zwrotu niezależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 433/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 49/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 540/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 1245/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego