Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Ke 44/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Ke 753/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Ke 202/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 693/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 715/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 516/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 51/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ke 692/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

II SA/Ke 647/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności ZUS Likwidatora Funduszu Alimentacyjnego

II SA/Ke 699/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   2