Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Ol 1019/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 1020/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 304/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Ol 123/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Ol 198/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego I