Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 225/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 172/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 412/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 63/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 345/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 152/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 153/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi o wznowienie postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Op 412/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-05

Sprawa ze skargi małoletniej B. B. reprezentowanej przez matkę D. B. na decyzje SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 286/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie uznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane i podlegające zwrotowi.

II SA/Op 14/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   2